All Haiku by Ulf Mohager
  You are not logged in yet, Language: () 

Ulf Mohager (sv)
Ändlös förväntan:
vart för oss ordens slagregn?
Nästa release-fest.

   (21.12.2005 13:55)
Polay (ru)
долгое ожидание:
стал нам невыносим стук секунд?
почти следущий выходной

   (16.10.2006 10:40)
Ulf Mohager (sv)
Dalande stjärna
i tomheten: ditt mörker
sputnik i jymden.

   (21.12.2005 13:59)
li_bao (ru)
падающая звезда
в пустоте: твой тёмный
спутник в пространстве

   (23.06.2006 15:34)
Ulf Mohager (sv)
Andra må undra
själv bär du alltid med dig
ditt fula tryne.

   (21.12.2005 14:00)
Wowwi (ru)
Всем вокруг невдомек
на кой ты таскаешь с собой
свое пьяное рыло.

   (27.03.2006 01:25)
Ulf Mohager (sv)
Öppnar du munnen - 
För att tala? Att svälja?
För evigt vilse.

   (21.12.2005 14:02)
Wowwi (ru)
Ты открывешь рот -
Чтоб говорить? Чтобы глотать?
Чтобы исчезнуть навек.

   (21.03.2006 23:49)
Ulf Mohager (sv)
Se det förflutna
med blodsprängda ögons färg.
Himmelsk frid? Ack nej.

   (21.12.2005 14:03)
Wowwi (ru)
Вглядись в ушедшее
с глазами кровавого взрыва.
Райские кущи? О, нет.

   (27.03.2006 01:20)
Ulf Mohager (sv)
Vad är en haiku?
Så oviktigt att veta
när dimman släpper.

   (21.12.2005 14:09)
Wowwi (ru)
Что такое хайку?
Да это же и не важно знать,
когда рассеивается туман.

   (27.03.2006 01:01)
Ulf Mohager (sv)
Blickar du utåt?
Vad du kan se med ögat
finns blott där inne.

   (21.12.2005 14:10)
Wowwi (ru)
Смотришь вокруг?
Но все что ты видишь -
внутри тебя.

   (21.03.2006 23:32)
Ulf Mohager (sv)
Ser andra lida
Tror du jag inte bryr mig?
Döden och smärtan.

   (21.12.2005 14:13)
Wowwi (ru)
Вижу страданья иных
Ты думаешь, мне все равно?
Смерть и мученья.

   (27.03.2006 01:11)
Ulf Mohager (sv)
Förr var jag fri
som vinden; men min frihet var
gömd bakom murar.

   (21.12.2005 14:19)
Wowwi (ru)
Раньше я был свободен
как ветер; но свобода моя
была за решеткой

   (21.03.2006 23:24)


© Wowwi 1999-2017