All Haiku by Антоанета Николова
  You are not logged in yet, Language: () 

Антоанета Николова (bg)
Единствен глас на кукувица
накъсва
жабешкия хор.

   (10.06.2004 12:57)
Wowwi (ru)
Единственный голос кукушки
и  лягушачий  хор
рассыпался

   (17.06.2005 15:58)
Антоанета Николова (bg)
Единствен глас на кукувица
накъсва
жабешкия хор.

   (10.06.2004 12:57)
Anatoly Kudryavitsky (en)
a single cuckoo –
and lo, the chorus of frogs
has stopped!


(Shamrock Haiku Journal No 4)

   (02.12.2007 21:56)
Антоанета Николова (bg)
Зелено, зелено...
От реката извират
все нови дървета.

   (10.06.2004 12:41)
Wowwi (ru)
Зелено, зелено...
За излучиною реки
всё новые дерева

   (18.11.2006 16:17)
Антоанета Николова (bg)
Върху дъха си
на стъклото 
дете рисува слънцето.

   (10.06.2004 12:44)
Wowwi (ru)
дышат на стекло
дети
рисуют солнце

   (17.06.2005 16:06)
Антоанета Николова (bg)
Пред иконата лалета...
И богомолците,
молитвено събрали длани.

   (10.06.2004 12:54)
Wowwi (ru)
Тюльпаны перед иконой...
Богомолицы руки
сложили в молитве

   (17.06.2005 16:00)
Антоанета Николова (bg)
Набсякъде край мене
чужда реч.
Но песента на птиците е същата.

   (10.06.2004 13:22)
Wowwi (ru)
По всей земле
Вавилон голосов
Лишь птицы поют об одном.

   (10.09.2004 00:04)
Антоанета Николова (bg)
Как странно вият кучета...
Сякаш на гърлото им
е заседнала луната.

   (10.06.2004 13:27)
Wowwi (ru)
Как странно воют собаки...
Будто бы в горла их
садится луна

   (13.03.2009 13:46)
Антоанета Николова (bg)
През огледалото
минава сянка.
в стаята не се променя нищо.

   (10.06.2004 13:47)
Wowwi (ru)
Сквозь зеркало
выскользнуло привиденье.
в доме ничто не изменилось.

   (17.06.2005 16:05)


© Wowwi 1999-2017