Haiku Summary
  You are not logged in yet, Language: () 

Original HaikuTranslationsComments
Людмила Балабанова
Последен летен ден -
калинката на дланта ми
не иска да отлети.
  (09.06.2004 13:23)
Wowwi
Последний день лета -
божья коровка с ладошки
не хочет лететь
  (05.08.2005 12:17)
 


© Wowwi 1999-2017