Haiku Summary
  You are not logged in yet, Language: () 

Original HaikuTranslationsComments
Ion Codrescu
far from home - 
in a clear light 
that lone old oak

  (26.08.2004 17:51)
Dr.Ink
вдали от дома -
в лучах яркого солнца
одинокий дуб
  (11.09.2004 16:50)
 

 Alex
вдали от дома
объят лучами света
дуб престарелый
  (03.01.2009 12:36)
 

 green
далеко от дома -
совершенно светел 
дуб один стоит 
  (03.01.2009 16:49)
 


© Wowwi 1999-2017