Haiku Summary
  You are not logged in yet, Language: () 

Original HaikuTranslationsComments
Dirk Becker
Samen drängt empor
Wurzel senkt sich tief hinab
Boden trägt beide
  (07.12.2005 12:17)
veta
Семя рвётся вверх
Корень зарывается всё глубже
Вынашивает обоих земля
  (02.11.2008 11:39)
 


© Wowwi 1999-2017