Haiku Summary
  You are not logged in yet, Language: () 

Original HaikuTranslationsComments
Christopher Herold
bird shadow
  from tree shadow
      to fence shadow
  (29.08.2006 11:02)
jefi-jun
тенью птицы
  тень дерева
    в тень плетня
  (29.08.2006 12:51)
 

 green
птичья тень 
  от тени дерева
    до тени ограды
  (29.08.2006 19:41)
 

 Grzegorz Sionkowski
cień ptaka
z cienia drzewa
w cień płotu 
  (28.10.2006 02:45)
 

 UaOri
тень птицы
с тени дерева 
на тень изгороди

  (29.10.2006 14:56)
 


© Wowwi 1999-2017