Haiku Summary
  You are not logged in yet, Language: () 

Original HaikuTranslationsComments
Oliko
z każdym wdechem
coraz więcej jest we mnie
pełni księżyca
  (19.04.2007 13:12)
Polay
с каждым вдохом
все больше наполняюсь
полной луной
  (15.05.2007 10:45)
 


© Wowwi 1999-2017