All Translations by Adri van den Berg
  You are not logged in yet, Language: () 

Adri van den Berg (nl)
Een vierkanje zon
ligt op versleten stoelen
in de wachtkamer.

   (15.09.2005 12:34)
Adri van den Berg (en)
A square of sunlight
resting on the worn-out seats
of the waiting room.

   (08.04.2006 17:26)
Adri van den Berg (nl)
Ongerepte sneeuw - 
alles is nog mogelijik
op Nieuwjaarsmorgen.

   (15.09.2005 12:34)
Adri van den Berg (en)
Untouched as yet the snow -
anything may happen still
on New Year's morning.

   (08.04.2006 17:26)


© Wowwi 1999-2017